InterZoo lietošanas noteikumi

DEFINĪCIJAS

Noteikumi – šie noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti Interneta zooveikala tīmekļa vietnē

Pārdevējs –  “KK Grand Spirit” SIA, Reģ. Nr. 40203451522, juridiskā adrese: Artilērijas iela 11-51, Jūrmala, LV – 2011, tālrunis: +371 22579353, +371 22579393, info@interzoo.lv

Pircējs – fiziska persona, juridiska persona, kas izdara Pasūtījumu Tīmekļa vietnē un veic samaksu par pasūtītajām Precēm

Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses www.interzoo.lv, un kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā

Interneta zooveikals – Pārdevēja struktūrvienība “Noliktava”, kuras darbības vietas adrese ir Ventspils šoseja 28, Jūrmala, LV-2011, tālrunis Interneta zooveikalā: +371 22579353, +371 22579393, e-pasts: info@interzoo.lv, un kura īsteno Interneta zooveikala darbību

Preces – jebkuras preces, kuras Tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties, piemēram, mājdzīvnieku barība un citas preces

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu

Pasūtījums – Tīmekļa vietnē Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm

Iepirkumu Grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Iepirkumu grozā iekļautajām Precēm

Reģistrēts lietotājs – Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā reģistrējies Pircējs, kurš ir aizpildījis standartizētā anketā pieprasītās ziņas par sevi, lai Interneta veikalā šo Pircēju varētu identificēt, un piedāvāt Pircējam dažādus papildus labumus un priekšrocības, turpmāk iepērkoties Tīmekļa vietnē

Lojalitātes programmas klients – Reģistrēts lietotājs, kas ir skaidri izteicis savu piekrišanu saņemt Pārdevēja mārketinga piedāvājumus, īpaši Pircējam no Pārdevēja puses sagatavotus piedāvājumus, kā arī informāciju par dažādām Preču izpārdošanas akcijām un citiem piedāvājumiem

Pasūtījuma pieņemšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir pieņemts un sākta Pasūtījuma komplektēšana, un kas tiek nosūtīts automātiski Pircējam uz e-pastu pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas

Distances līgums – https://likumi.lv/doc.php?id=266462 – saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces

Atteikuma tiesības – Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir “patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Interneta zooveikalā, pirkumus veicot Tīmekļa vietnē, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju;

1.2. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi;

1.4. Ja Pasūtījums ir nosūtīts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs izdarīja Pasūtījumu, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi;

1.5. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā;

1.6. Pircējs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās;

1.7. Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, jāizvēlas sākumlapā poga “Reģistrēties” un Pircējam jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija, un pēc brīvas izvēles – brīvprātīgi aizpildāmā informācija;

1.8. Ja Pircējs vēlas saņemt papildus ieguvumus no iepirkšanās Interneta zooveikalā, tad veicot reģistrēšanos, Pircējs atzīmē laukā “Vēlos saņemt “KK Grand Spirit” SIA mārketinga piedāvājumus”. Šādi Reģistrētie lietotāji tiek dēvēti par Lojalitātes programmas klientiem. Lojalitātes programmas ietvaros Pārdevējs var izsūtīt informāciju par Preču izpārdošanām, akcijas produktiem, kā arī atbilstoši katra klienta vēlmēm nosūtīt personalizētus piedāvājumus pa e-pastu.

2. Preču katalogs, Preču cenas

2.1. Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata;

2.2. Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus;

2.3. Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču iepakojumu un marķējumu;

2.4. Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras no Precēm;

2.5. Visas Preču un piegādes cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN);

2.6. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas sadaļā “Piegāde un apmaksa”.

3. Iepirkumu grozs

3.1. Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad Pircējs veic Preču atlasi un uzklikšķina pogu “Pievienot grozam”. Pievienojot Preces Iepirkumu Grozam, Preces vēl netiek iegādātas. Iepirkumu Groza saturu Pircējs var mainīt jebkurā laikā: papildināt jaunas Preces vai izņemt tās, kuras nevēlas pirkt;

3.2. Preces var meklēt, izmantojot plašas meklēšanas funkcijas, un meklējot pēc dažādiem meklēšanas parametriem, piemēram:

3.3. Preces nosaukums;

3.4. Preces kategorija;

3.5. Peces zīmols;

3.6. Cena.

4. Produkta meklēšana

4.1. Ievadot meklējamo vārdu meklēšanas logā un nospiežot taustiņu “Enter”, sistēma atlasīs pēc Pircēja ievadītajiem vārdiem, parādot meklēšanas rezultātus visām Precēm, kas ir saistītas ar meklējamo atslēgas vārdu;

4.2. Veicot Pasūtījumu, Pircējam ir jāievada pareizi un precīzi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un Pircējam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. Pircēja ievadītās informācijas precizitāte ir svarīga, jo no tās ir atkarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegāde;

4.3. Kad Pircējs visas vēlamās Preces ir ievietojis Iepirkumu grozā, Pircējam ir jānospiež poga “Apskatīt grozu”, pēc kura būs iespēja nonākt pie nākamās pasūtījuma darbības – “izvēlēties Piegādes veidu”;

4.4. Galīgā kopējā maksājamā summa (tai skaitā piegādes izmaksas) par Pircēja Iepirkuma grozā ievietotajām Precēm tiek uzrādīta Pasūtījuma logā pēc pogas “Veikt pasūtījumu” nospiešanas;

4.5. Ja pēc Preču apmaksas veikšanas radīsies situācija, ka kāda no Pircēja pasūtītajām un apmaksātajām Precēm tomēr nebūs pieejama, tad par attiecīgo situāciju Interneta zooveikala darbinieks sazināsies ar Pircēju un piedāvās līdzvērtīgu Preci vai Pircējam tiks atgriezta samaksātā naudu par Preci, kura vairs nav pieejama.

5. Preču piegādes veidi un maksa par piegādi

Ar preču piegādes veidiem un izcenojumu iespējams iepazīties šeit: https://interzoo.lv/piegade-un-apmaksa/

6. Apmaksas noteikumi

6.1. Pēc piegādes veida izvēles Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu;

6.2. Pēc maksājuma metodes izvēles Pircējam jānospiež poga “Veikt apmaksu”.

7. Pasūtījuma izpilde

7.1. Interneta zooveikalā ir noteikta kārtība Preču pasūtījumu izpildei un piegādes laikiem, atkarībā no izvēlētā piegādes veida un laika, kurā pasūtījums ir veikts;

7.2. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs ir veicis apmaksu par Precēm un saņēmis automātisku paziņojumu “Pasūtījums apstiprināts”. Šāds paziņojums norāda, ka Pasūtījumā norādītās Preces ir nodotas komplektēšanai un tiks sagatavotas piegādei;

7.3. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Preces Piegādātāju noliktavā (Ventspils šoseja 28, Jūrmala, LV-2011) pasūtītās Preces, kad Pircējs būs saņēmis telefona zvanu no pārdevēja, lai vienotos par laiku, kad preces var izņemt piegādātāju noliktavā;

7.4. Ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas ar kurjeru, Pircējam pie Pasūtījuma izdarīšanas obligāti ir jānorāda savs tālruņa numurs, Preces tiks piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts. Pirms Preču piegādes Pircēja izvēlētajā vietā, ar Pircēju iepriekš sazināsies kurjers, lai precizētu Preces piegādes vietu vai precīzu atrašanās vietu un norādīs Pircējam laiku, kad kurjers ieradīsies;

7.5. Ja Pircējs ir norādījis Pickup (pakomāts) Pasūtījuma saņemšanas veidu, tad Pircējs pēc īsziņas/ paziņojuma saņemšanas var doties uz norādīto saņemšanas vietu;

7.6. Pircējs apzinās, ka kurjers nevar ilgstoši gaidīt un, ja Pircējs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis Pasūtījumā vai, ja Pircējs nav sastopams laikā, par kādu ir bijusi vienošanās, vai ja Pircējs neatbild uz norādīto tālruņa numuru, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos. Ja Pircējs nav vispār uz vietas adresē vai vietā, kuru tas norādījis Pasūtījumā vai nav sastopams norādītajā laikā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi;

7.7. Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

8. Preču saņemšana

8.1. Pie Preču saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. Preču iepakojuma iekšpusē Pircējs var atrast Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā būs uzrādītas visas pasūtītās Preces, ar to nosaukumiem, ražotāju, katras Preces cena un kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde);

8.2. Pamatojoties uz šiem Noteikumiem un Noteikumu 14. sadaļā minēto Distances līgumu, kas tiek noslēgts Pasūtījuma veikšanas brīdī starp Pircēju un Pārdevēju, kā arī, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām iespējām attiecībā uz elektronisko dokumentu sagatavošanu, Preču pavadzīme netiks parakstīta fiziski ar pašrocīgu parakstu. Pamatojums iepriekš minētajam ir: 1) Preču pavadzīme būs sagatavota elektroniski un datu apmaiņa starp Pārdevēju un Pircēju notiks elektroniskā veidā, proti – Pircējs pasūtījumu veic, iesniedzot Tīmekļa vietnē savus pirkuma datus un/ vai autorizējoties Tīmekļa vietnē,

2) Pircējs apstiprina savu piekrišanu Noteikumiem un ar to nepārprotami piekrīt faktam, ka Preču pavadzīme tiek sagatavota elektroniski bez paraksta.

9. Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu

9.1. Preču derīguma termiņu un partijas numuru ražotājs ir norādījis uz Preču iepakojuma;

9.2. Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi;

9.3. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas;

9.4. Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uz marķējuma norādītos Preču uzglabāšanas noteikumus, Pircējs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt Patērētāja prasījumu vai izmantot Preču ražotāja garantiju.

10. Atteikuma tiesības

10.1. Atteikuma tiesības var izmantot tikai tie Pircēji, kas ir patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību). Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no Preces (Preču daļas) saņemšanas dienas (paziņojot par to Sabiedrībai);

10.2. Lai patērētājs izmantotu atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (nebojātām etiķetēm, aizsardzības plēvēm, iepakojumam utt.). Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai;

10.3. Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama tikai tiktāl, cik to būtu iespējams izdarīt veikalā, pretējā gadījumā atteikuma tiesības nebūs iespējams izmantot;

10.4. Atteikuma tiesības nav izmantojamas gadījumos, kad to paredz normatīvie akti, tai skaitā, bet ne tikai, kad Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš (piemēram barībai un papildbarībai); patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piemēram, barību, papildbarību, gardumus);

10.5. Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas atrodama šeit: https://interzoo.lv/atteikums/Aizpildīto veidlapu kopā ar Preci Pircējs nosūta vai nogādā uz “Noliktavu” Ventspils šoseja 28, Jūrmalā, LV-2011. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atdošanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas;

10.6. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemto naudas summu par atgrieztajām Precēm, izņemot piegādes izmaksas, 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, veicot pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu (5 darba dienu laikā);

10.7. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no iepriekš norādītajiem gadījumiem, kad Atteikuma tiesības nevar izmantot.

11. Patērētāja prasījums par līgumam neatbilstošu Preci

11.1. Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā “Patērētāja prasījumi”.

12. Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana

12.1. Ikviens Pircējs var izteikt Interneta zooveikalam ieteikumus, priekšlikumus par tās darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu info@interzoo.lv.

13. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi 

13.1. Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot Noteikumus;

13.2. Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja mājdzīvnieka veselību, drošību un dzīvību;

13.3. Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ

14. Distances līguma noslēgšana – Distances līguma termiņš

14.1. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem https://likumi.lv/doc.php?id=266462, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga pilngadīga fiziska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces;

14.2. Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības;

14.3. Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm;

14.4. Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību;

14.5. Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

15. Atlaižu kuponi

15.1. Interneta veikalā tiek lietoti atlaižu kuponi. Atlaižu kupons ir ciparu un/vai simbolu kombinācija, kas procentuāli samazina pasūtījuma cenu;

15.2. Atlaižu kupons var tikt piešķirts kā procentu atlaide pirkumam;

15.3. Atlaižu kuponi tiek piešķirti tikai Reģistrētiem lietotājiem vai mārketinga pasākumu ietvaros; Pārdevējs ir tiesīgs tos grozīt vienpusējā kārtībā;

15.4. Atlaižu kupons var būt vienreizējs vai uz noteiktu termiņu;

  • Lai izmantotu atlaižu kuponu nepieciešams:
    • Izvēlēties produktu Interneta veikalā Tīmekļa vietnē;
    • Pēc Preces izvēles ievietot to Iepirkumu grozā un noformēt pasūtījumu;
    • Ievadīt atlaides kuponu tam paredzētajā laukā;
    • Preces vērtība tiks samazināta uz atlaižu kupona pamata;

15.5. Pārdevējs ir tiesīgs ierobežot konkrētu atlaižu kuponu skaitu.

16. Strīdu risināšana

16.1. Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu;

16.2. Ja strīdu neizdosies atrisināt sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

17. Citi noteikumi

17.1. Pārdevējam ir tiesības dzēst Reģistrēto lietotāju vai liegt piekļuvi Reģistrētam vai Nereģistrētam lietotājam, ja Pārdevējs saņem tiesībsargājošo iestāžu attiecīgus norādījumus vai, ja Pircējs ir nodarījis zaudējumus Pārdevējam, ielauzies Tīmekļa vietnē, prettiesiski vai tiesiski piekļuvis pie citu personu datiem, kas uzglabāti Tīmekļa vietā vai sistēmā.

InterZoo lietošanas noteikumi atjaunināti: 31.05.2023