InterZoo privātuma politika

 1.1. KK Grand Spirit SIA (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, 40203451522, juridiskā adrese: Artilērijas iela 11-51, Jūrmala, LV-2011), ir pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības Latvijā Nr. 2016/679 no 2016. gada 27.aprīļa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

1.2. Šī Privātuma politika izskaidro, kā Tīmekļa vietnes īpašnieks apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi

1.3. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Tīmekļa vietnes īpašnieka interneta vietni www.interzoo.lv (turpmāk – Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Tīmekļa vietnes īpašnieks

1.4. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Interneta vietnes lietotāju (turpmāk – Lietotāji) personas datu apstrādi, ko Tīmekļa vietnes īpašnieks ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem

1.5. Šeit aprakstīts, kā Tīmekļa vietnes īpašnieks var ievākt vai saņemt Lietotāja persona datus, ievācamo personas datu veidi, kā tiek izmantoti, izpausti un aizsargāti šie dati, Lietotāju tiesības un Lietotājam pieejami saziņas līdzekļi ar Tīmekļa vietnes īpašnieku, lai papildus uzzinātu par privātuma principiem

Datu ieguve un izmantošana

2.1. Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru ar Tīmekļa vietnes īpašnieka un Lietotāja piekrišanu Tīmekļa vietnes īpašnieks saņem no Lietotāja, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Lietotāju

2.2. Lietotāju datu iegūšana notiek tad, kad Lietotājs sniedz kontaktinformāciju vai citus datus šajā Interneta vietnē

2.3. Visi Lietotāja personiskie dati ir konfidenciāli, izņemot gadījumus, kas ir aprakstīti normatīvajos aktos

2.4. Tīmekļa vietnes īpašnieks savāc arī citus datus, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu — dzimums, vecums, saziņas valoda, atrašanās valsti — kuri tiek vākti tikai statistikas nolūkos

2.5. Izmantojot iegūtos datus, Tīmekļa vietnes īpašnieks var informēt Lietotāju par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietni

2.6. Jebkurā laikā Lietotājs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem

2.7. Lietotāja dati tiek izmantoti veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma

2.8. Tīmekļa vietnes īpašnieks apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību

Izmaiņas datos

3.1. Klienta datus ir iespējams aplūkot Interneta vietnē, sadaļā privātuma politika

3.2. Tīmekļa vietnes īpašnieks apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību

3.3. Par datu maiņu Lietotājs informē Tīmekļa vietnes īpašnieku caur e-pastu: info@interzoo.lv

Piekļuve datiem

4.1. Tīmekļa vietnes īpašnieks var atklāt Lietotāju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

4.1.1. šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Tīmekļa vietnes īpašniekam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;

4.1.2. tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

4.2. Lietotājam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

4.2.1. kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;

4.2.2. kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

Interneta Protokola adrešu izmantojums

5.1. IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

5.2. Tīmekļa vietnes īpašnieks var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Tīmekļa vietnes īpašniekam nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

5.3. Tīmekļa vietnes īpašnieks var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.

Datu drošība

6.1. Tīmekļa vietnes īpašnieks izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas

6.2. Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Tīmekļa vietnes īpašnieks veic aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos

Saistošie nosacījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju

 

Izmaiņas

27.04.2023 , lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem iepazīties